Elewacje wentylowane | AS Warsztat

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Informujemy, że firma AS Warsztat sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu:

"Opracowanie stalowych konsol nierdzewnych jako elementu konstrukcji elewacji wentylowanych"

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu: 296 122,50 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 240 750,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 204 637,50 zł

Przedmiotem projektu jest opracowanie właściwości użytkowych dla nowego wyrobu w postaci stalowych konsol nierdzewnych wraz z systemem elewacyjnym, w ramach którego zostaną wykorzystane. Pozwoli to na wdrożenie nowego produktu na skalę Polski, a także dywersyfikację produkcji.

W stosunku do wciąż stosowanych w budownictwie konsol aluminiowych opracowany wyrób charakteryzuje się obniżoną wartością współczynnika przewodzenia ciepła, co przyczynia się do oszczędności dla klientów w postaci np. mniejszych rachunków za ogrzewanie oraz pozwoli spełnić coraz bardziej wyśrubowane wartości współczynników przenikania ciepła, zgodnie z Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie.

Atutem konsoli jest również możliwość dostosowania wysięgów konsol do potrzeb użytkownika końcowego, dzięki parkowi maszynowemu AS Warsztat istnieje możliwość wykonania konsol nierdzewnych ze skokiem wysięgu co 10 mm, co pozwoli wykonać produkt, który można dobrać do krzywizny ściany.

Konsole nierdzewne charakteryzują się podwyższoną odpornością ogniową, zapewniającą wyższy poziom bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach (zbudowanych z zastosowaniem stalowych konsol nierdzewnych) w wypadku pożaru. Stal nierdzewna pod wpływem bardzo wysokich temperatur nie wytapia się oraz nie pogarszają się jej parametry nośności w porównaniu z typowymi konsolami aluminiowymi. Dzięki tym właściwościom istnieje możliwość wysunięcia konsoli nierdzewnej poza płaszczyznę wełny mineralnej, co nie zawsze jest możliwe w przypadku konsol aluminiowych.

Rezultatem przeprowadzonych prac będzie wydanie Krajowej Oceny Technicznej, a następnie rozpoczęcie produkcji konsol nierdzewnych przez AS Warsztat.

Dodatkowo firma będzie aktywnie popularyzowała zastosowanie konsol nierdzewnych w oparciu o ich atuty.